Diagnostická riešenia pre specializované obory

Zvoľte svoj obor:

O SPOLOČNOSTI MEDKONSULT Slovakia, spol., s r.o.

Vitajte na internetových stránkach spoločnosti MEDKONSULT Slovakia, spol. s r.o., ktorá sa zaoberá nielen dovozom, ale aj vlastným vývojom a výrobou, predajom a servisom prístrojov zdravotníckej a didaktickej techniky. V poslednej dobe sa väčšia časť prístrojov exportuje najmä do Veľkej Británie a Nemecka, ale aj do Indie a ďalších krajín.

 Spoločnosť, nadväzujúca na predchádzajúce aktivity jej členov pod inou organizáciou (od roku 1982 podpora dovozu ultrasonografy Bruel a Kjaer Československo), bola založená v roku 1992, sídli v Olomouci a má dcérsku firmu na slovensku so sídlom v Trenčíne.

 V Olomouci je sústredené vo vlastnej novej budove obchodné oddelenie, servis a výroba. Vykonávame tu aj školenia našich a zahraničných užívateľov a partnerov, a to v úzkej spolupráci s lekármi LF UP a FN Olomouc.

Špecializujeme sa najmä na:

  • Dovoz značkových ultrasonografov vyššej triedy dánsko americkej firmy BK Medical.
  • Dodávky ekonomických sonografických modulov základnej triedy, najmä v unikátnej kombinácii s urodynamickými prístrojmi.
  • Vývoj, výrobu a servis urodynamických prístrojov Uromic, táto činnosť má tradíciu od roku 1982, kedy v Košiciach vznikla prvá urodynamické zostava. Pri konštrukcii i exporte úzko spolupracujeme s FIMA Dantec (UK) a BUCK EM (Nemecko).
  • Vývoj a výroba špeciálnych pomôcok a zostáv (Brachystepper, 3D Mover) najmä v spolupráci so spoločnosti TRYSTOM sro (predtým Vývojové diely UP Olomouc).
  • Vývoj a výrobu didaktických pomôcok.
  • Organizovanie odborných kurzov v ultrasonografii a urodynamike.

Firma MEDKONSULT s.r.o. má zavedený pravidelne auditovaný systém kontroly kvality podľa STN EN ISO 13485 a ISO 9001.

Na všetky prístroje bolo vydané vyhlásenie o zhode.

Certifikovaná kvalita výroby prístrojov Uromic (CB protokoly EZÚ, CE - autorizácia DetNorstke Veritas). Autorizovaný servis pre prístroje BK Medical.


MEDKONSULT SLOVAKIA s.r.o.

Armádna 12, 911 01 Trenčín, Slovensko
tel.: +421 323 904 271, email: medkonsult@medkonsult.sk

logo-CE.gif, 2,5kB logo-EZU.gif, 2,5kB logo-ISO.gif, 4,9kB